Резултати од психолошкиот тест

Почитувани кандидати кои го полагавте психолошкиот тест,

Ве известуваме дека од вкупно  330 кандидати кои имаа право да го полагаат психолошкиот тест, на полагање се јавија 303 кандидати.

 Од 303 кандидати кои полагаат, психолошкиот тест, успешно положија 290 кандидати, а 13 не положија. Листата на положени кандидати можете да ја видите ТУКА.

Исто така, Ве известуваме дека конечната база за студиите на случај за приемениот испит можете да ја најдете на следниот ЛИНК. Во насока на олеснување за подготовната на полагањето на студиите на случај, објавуваме и дополнета програма за приемен испит, каде што измените се внесени со црвено.

Воедно, ве известуваме дека тестот за интегритет ќе се полага на 27 и 28 Март 2021 година.

Со почит,

Академија за судии и јавни обвинители

Директор

Наташа Габер Дамјановска

Вид на обука
Категорија Tековен приемен испит за кандидатите за VIII генерација слушатели