Програма за почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители „ Павел Шатев“- Теоретска настава 2022/2023 година

Вид на обука
Категорија Програми