Известување за летно сметање на времето

Почитувани кандидати кои ќе го полагате тестот за интегритет во недела,

Ве известуваме дека летното сметање на времето ќе почне во недела, на ден 28 март во 2:00 часот наутро, со тоа што часовникот ќе се помести еден час напред на 3 часот.

                Ви посакуваме успех.

                Со почит,

                Академија за судии и јавни обвинители

Директор

Наташа Габер Дамјановска

Вид на обука
Категорија Tековен приемен испит за кандидатите за VIII генерација слушатели