ИЗВЕСТУВАЊЕ – Распоред за полагање на тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во VIII-ма генерација слушатели во почетна обука за генерацијата 2020/2022 година,

Во прилог го објавуваме распоред на групи за познавање на тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ. Исто така уште еднаш Ве замолуваме да дојдете 30 минути пред полагањето на тестот, да носите заштитни маски и ракавици и да се придржувате до Проколите за полагање кои веќе се објавени на веб-страницата. Ви посакуваме успех, Со почит, Академија за судии и јавни обвинители Директор, Проф. Д-р Наташа Габер Дамјановска

Вид на обука
Категорија Известувања