Резултати во рамки на Теоретска настава на слушателите на VII генерација почетна обука

Резултати - Модул-1 Резултати - Модул-2 Резултати - Збирно (Модул-1 + Модул-2)

Прочитај повеќе

Измени и дополнувања бр. 296 од 2020

Измени и дополнувања бр. 296 од 2020

Прочитај повеќе

Измени и дополнувања бр. 193 од 2020

Измени и дополнувања бр. 193 од 2020

Прочитај повеќе

Измени и дополнувања бр. 34 од 2018

Измени и дополнувања бр. 34 од 2018

Прочитај повеќе

Измени и дополнувања бр. 88 од 2017

Измени и дополнувања бр. 88 од 2017

Прочитај повеќе

Измени и дополнувања бр. 11 од 2018

Измени и дополнувања бр. 11 од 2018

Прочитај повеќе

Правилник бр.19 од 2017

Правилник бр.19 од 2017

Прочитај повеќе

Програма за теоретска настава 2020

Програма за теоретска настава 2020

Прочитај повеќе

Листата со конечни резултати од модул 1

Листата со конечни резултати од модул 1 можете да ја преземете тука

Прочитај повеќе