Објавување прелиминарна ранг листа од квалификацискиот тест и испитот (писмен и усмен дел)

Почитувани кандидати кој го полагавте испитот за прием во почетна обука за VIII генерација, Ве…

Прочитај повеќе