Резултатити од тестот за интегритет

Почитувани кандидати кои го полагавте тестот за интегритет, Ве известуваме дека од вкупно 279 (двеста…

Прочитај повеќе

Известување за летно сметање на времето

Почитувани кандидати кои ќе го полагате тестот за интегритет во недела, Ве известуваме дека летното…

Прочитај повеќе

Распоред за полагање на тестот за интегритет

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием на VIII-ма генерација слушатели во почетна обука…

Прочитај повеќе

Објавување на прелиминарна листа - 14.01.2021

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием на VIII-ма генерација слушатели во почетна обука…

Прочитај повеќе

Објавување на прелиминарна ранг листа

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во VIII генерација слушатели во почетна обука…

Прочитај повеќе

Oбјавување резултати од тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во VIII-та генерација слушатели на почетна обука,…

Прочитај повеќе

Oбјавување резултати од тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во VIII-та генерација слушатели на почетна обука,…

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Распоред за полагање на тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во VIII-ма генерација слушатели во почетна обука…

Прочитај повеќе

Известување за тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ

Известување за тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ Почитувани…

Прочитај повеќе

Известување за кандидатите за прием во VIII-ма генерација слушатели на почетна обука

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во VIII-ма генерација слушатели на почетна обука…

Прочитај повеќе