Известување за текот на управно-судската постапка за VIII-та генерација слушатели во почетна обука

Почитувани кандидати кои го полагавте испитот за прием во почетна обука за VIII генерација, Во…

Прочитај повеќе

Објавување прелиминарна ранг листа од квалификацискиот тест и испитот (писмен и усмен дел)

Почитувани кандидати кој го полагавте испитот за прием во почетна обука за VIII генерација, Ве…

Прочитај повеќе

Известување за полагањето на практичниот дел од испитот

Известување за полагањето на практичниот дел од испитот Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за…

Прочитај повеќе

Известување

Почитувани кандидати, пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука кој се стекнавте со…

Прочитај повеќе

Известување за одложување на полагањето на писмениот дел од испитот

Почитувани кандидати кои се стекнавте со правото да го полагате писмениот дел од испитот, имајќи…

Прочитај повеќе

Известување за полагањето на писмениот дел од испитот

Почитувани кандидати кои се стекнавте со правото да го полагате писмениот дел од испитот, Во…

Прочитај повеќе

Известување за полагање на писмениот дел од испитот

Почитувани кандидати за слушатели за VIII генерација на почетна обука, кои се стекнавте со право…

Прочитај повеќе

Резултатити од тестот за интегритет

Почитувани кандидати кои го полагавте тестот за интегритет, Ве известуваме дека од вкупно 279 (двеста…

Прочитај повеќе

Известување за летно сметање на времето

Почитувани кандидати кои ќе го полагате тестот за интегритет во недела, Ве известуваме дека летното…

Прочитај повеќе

Распоред за полагање на тестот за интегритет

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием на VIII-ма генерација слушатели во почетна обука…

Прочитај повеќе