Известување за изречена дисциплинска мерка

Почитувани, По спроведена дисциплинска постапка за Агим Ибрахими, слушател на VII генерација во почетна обука…

Прочитај повеќе