Резултати во рамки на Теоретска настава на слушателите на VII генерација почетна обука

Резултати - Модул-1 Резултати - Модул-2 Резултати - Збирно (Модул-1 + Модул-2)

Прочитај повеќе