Ве молам, малку ми е нејасно.Во однос на поднесувањето на документите за новиот оглас, дали после понеделник може да се дополни само документацијата со Лекарско уверение и Забрана за дејност или ако поднесуваме документи од 29.09. мора да се достават комплет нови документи?

Доколку сте се пријавиле на претходниот оглас и потребно е само да ја дополните Вашата документација со нова пријава, уплатница на износ од 1000 мк и документи на кои им е истечен рокот согласно условите поставени во огласот, истите  можете да ги доставите во ламела 2, притоа,почитувајќи го објавениот Распоред на Веб страната на Академијата, во делот на Известувања, во рамки на известувањето објавено на  24.09.2020 година кое се однесува на јавниот оглас.  Ве молиме прочитајте го Известувањето и погледнете го Распоредот.