Pozzd. dali formata na ispitot ke bide isto,

 

Почитуван/а сите фази од испитот ќе се одвиваат исто како за 7ма генерација, со исклучок на испитот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ кој наместо електорнски ќе се полага по писмен пат.