Поитувани, дали трошоците за полагање на приемниот испит во износ од 1.000,00 денари уплатени во претходниот оглас ќе важат и за новиот оглас?

Одговор: Со цел да аплицирате на новиот оглас, потребно е да поднесете и нова пријава и да уплатите 1000 денари на уплатница. Уплатат од 1000 денар за претходниот оглас се однесувала на тој оглас.