Почитувани,Во врска со потребната документација за пријавување на огласот за кандидати за слушатели за 8 генераци имам прашање во врска со документите за завршени дипломски и додипломски. Дали е во ред да се поднесе диплома за завршен 1 циклус на студии и уверение за завршен втор циклус на студии, со оглед на тоа што дипломата не ми е подигната а поради целата ситуација со Ковид не знам колку би траела процедурата?

Имјаќи ја предвид целата состојба настаната како последица на пандемијата Академијата предвреме на својата Веб страница објави известување со кое Ве упатува навремено да ја обезбедите потребната документација. Можете да доставите диплома за завршен 1 циклус на студии и Уверение за завршен втор циклус, но дипломата за завршен втор циклус ќе треба да ја доставите во најкус можен рок.