Почитувани,Во врска со известувањата за објавувањето на оглас за прием на слушатели во VIII генерација на Академијата, на вашата веб страна, ќе може ли да ме известите кога ќе биде објавен огласот, кои се условите, потребните документи и рокот за пријавување? Ви благодарам однапред!

Одговор: Се што е поврзано со објавување на огласот, како и за сите понатамошни чекори, Академијата навремено ќе ги објавува на својата Веб страна. За таа цел, Ве молиме редовно да ја следите Веб страната на Академијата.  Во однос на условите и потребната документација погледнете го членот 57 од Законот за Академија, во него е се прецизно објаснето. Исто така, детален одговор на Вашето прашање во однос на документацијата ќе  најдете и во одговорот на 7то прашање објавено во делот ЧПП на нашата Веб страна