Почитувани, Во врска со доставената Презентација за Подготвителна настава за полагање приемен испит за VIII генерација во АСЈО во профилот на секој од кандидатот,прашањето е Дали оваа презентација се смета како одржана Подготвителна настава согласно член 9 од Правилникот за полагање приемен испит или сепак во блиска иднина ќе се организира обука со физичко присуство за пријавените кандидати? Благодарам однапред