Почитувани,Со оглед да веќе имам документи во Вашата архива од последниот конкурс, меѓу кои и Лекарско уверение, кое е со датум од месец мај 2019 година, ме интересира колку е важноста на истото, како би можела навремено да го ажурирам истото ако има потреба.Однапред благодарамСања Велеска

Одговор: Лекарското уверение од д-р специјалист на Медицина на трудот треба да не е постаро од 6 месеци. Во случај да се поминати 6 месеци ќе треба да извадите ново Лекарско уверение.