Почитувани,моето прашање се однесува на конкретната ситуација со ковид 19 ,имено што доколку за време кога треба да се полага, тестот по англиски или квалификацискиот тест или тест за интегритет или психолошки тест или испит , какдидатот се разболе од ковид 19 , или има решение за изолација или самоизолација и неможе да го напушти своето живеалиште,или е на болничко лекување , што во тој случај со полагањето како ке продолжи.