Почитувани,Ме интересира дали, во документите кои треба да се приложат за пријавување на огласот, покрај Уверение за завршени додипломски и постдипломски студии потребно е да доставам и диплома? Ви благодарам на одговорот.

Почитувани,
 
Ве информираме дека заедно со уверението за завршени додипломски и постдипломски студии задолжително е да се достави и Вашата диплома. Со оглед на тоа дека некои заинтересирани кандидати не известија дека сеуште не ги подигнале своите дипломи, а поради можни процедури на Факултетите нема да бидат во можност да го испочитуваат дадениот рок, истите ќе можат да ги достават дополнително. Сепак, ви препорачуваме навремено да ја започнете постапката за добивање на диплома.
 
Со почит,
 
АСЈО