Почитувани, Кога може да се изврши увид во тестот од вчерашното полагање на практичниот дел, до кога може да се поднесе приговор во однос на резултатот и добијам одговор по истиот, како и кога ќе се објават резултатите од вчерашниот испит