Почитувани во врска со доказ за работен стаж од две години , во фондот за пензиско и инвалидско осигурување ме известија дека стажот за 2020 година не е евидентиран во базата на крај од 2020 година ке се евидентира, што доказ да доставам за да ми биде прифатен и тој стаж што ми е во 2020 година

Почитуван/а токму од тие причини Академијата во неколку наврати посочи дека работен стаж се докажува со Потврда од АВРМ, Ве молиме посетете ја нашата Веб страна и прочитајте ги одговорите на прашањата или пак известувањата објавени од Академијата.