Почитувани, Ве молам, ако може да ми одговорите, бидејќи на конкурсот за прием на 7-та генерација јас аплицирав, кои документи конкретно треба сега да ги доставам? Дали со достава на уплатница од 1000 денари за полагање приемен испит, ново лекарско уверение и потврда дека немам забрана за вршење дејност, мојата апликација ќе биде уредна, од причина што другите документи се уште кај Вас?Ви благодарам однапред, Борис Шендов.

Почитуван, во врска со Вашите прашања Академијата официјално извести и на својата Веб страна, исто така, одговорите на Вашите прашања можете подетално да го прочитате на Веб страницата, во делот на Често поставувани прашања, каде веќе истите се поставени и одговорени. Да, ги доставувате само оние документи кои се со рок, и истиот е истечен, секако, со уплатница за уплатени 1000 мкд.