Почитувани, дали доставувањето на документите кои им е истечен рокот односно дополнување на документацијата која се наоѓа во архивата од минатиот оглас, мора да биде лично со оглед да не се сите кандидати од Скопје.

Доколку сте спречени од било кои причини лично да ги доставите документите, истото може да го направи друго лице со полномошно.