Почитувани, дали доставувањето на документи преку полномошник важи само за дополнување на документи за кандидати пријавени од претходниот оглас, или преку полномошник може да се достават и документи за лице кое прв пат се пријавува?

Почитyван/а со полномошно можете да доставите документи без разлика дали се работи за дополнување или пак за поднесување на целокупната документација, дури и прв пат.