Објавивте ревидирана база на прашања , потребна за полагање на приемниот испит за VIII генерација слушатели , но веќе една недела има пристап само до бројот на прашања кој го имаме селектирано за првата страна односно максимум 100 прашања . Ми треба одговор од Ваша страна , кога би се средил техничкиот проблем и дали истите ќе ги имаме во најкус рок.?