На кој ден се смета за извршена подготвителната настава? Со оглед дека квалификацискиот испит треба да се одржи 45 дена по подготвителната настава, па да знаеме кога би бил истиот. Дали се планира да се објави временска динамика на полагање на испитот, како што беше објавена претходниот оглас? Кога ќе биде објавена новата база на прашања?