Минатиот конкурс уплатив 1000 денари но не поднесов пријава за огласот. Дали истата уплата ќе моам да ја искористам за овој конкурс.?дали ке ми биде ускратено правото да поднесам документација во друг ден од наведениот во распоредот по азбучен ред?Презимето ми започнува со Ѓ а да поднесам документација последниот ден од огласот?

Почитуван/а, без разлика дали сте дали сте поднеле пријава или не, на минатиот оглас, доколку одлучите да се пријавите на овој оглас тогаш треба да доставите нова уплатница за уплатени 1000 мкд. Академијата во своето известување кое е објавено на Веб страницата на Академијата објави распоред се со цел пријавувањето на огласот да биде спроведено на начин на кој ќе се запазат препораките на Владата за заштита и спречување од ширење на КОВИД 19, но секако, ќе Ви биде дозволено да доставите документи и на последниот ден, доколку не сте во можност да поднесете согласно Распоредот.