Ве молам за информација за квотите за правична застапеност на заедниците, односно колку места има предвидено за секоја од заедниците за огласот за приемен испит 2020 година