Почитувани, дали документите кои се доставени во архивата на Академијата за претходниот оглас и се подигнати од архивата на Академијата пред објавувањето на известувањето за новиот оглас, истите можат повторно да се поднесат и да се дополнат само со Лекарско уверение и Уверение за неизречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, на денот на поднесување на новата пријава.

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Одговор: Доколку документите се со важност и со нив се исполнуваат условите за пријавување на огласот, во тој случај истите може да се достават повторно. Документите на кои им е истечен рокот, како на пример: Лекарско уверение од медицина на труд (да не е постаро од 6 месеци) и Уверение за неизречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност (да не е постаро од 6 месеци) треба да се заменат со нови.