Доколку за време на траење на огласот за 8ма генерација имаме решение за изолација поради корона вирусот, ќе може да ги доставиме документите по истекот на изолацијата и доколку рокот за пријавување е истечен?