Специјализирана програма за службеници – 2022

Специјализирана програма за службеници - 2022    

Прочитај повеќе

Специјализирана Програма за доброволна континуирана обука - (2021)

Специјализирана Програма за доброволна континуирана обука - (2021)

Прочитај повеќе

Општа програма за континуитана обука - (2021 -2022)

Општа програма за континуитана обука - (2021 -2022)

Прочитај повеќе

Специјализирана Програма за обука на судии поротници - (2019)

Специјализирана Програма за обука на судии поротници - (2019)

Прочитај повеќе

Општа програма за континуирана обука на судиите и јавните обвинители 2019/2020

Општа програма за континуирана обука на судиите и јавните обвинители 2019/2020

Прочитај повеќе