Правилник за изменување на правилникот за континуирана обука - Сл.весник бр.15 од 2017

Правилник за изменување на правилникот за континуирана обука - Сл.весник бр.15 од 2017

Прочитај повеќе

Правилник за измени и дополнувања - Сл.весник бр.19 од 2017

Правилник за измени и дополнувања - Сл.весник бр.19 од 2017

Прочитај повеќе

Правилник за континуирана обука - Сл.весник бр.77 од 2015

Правилник за континуирана обука - Сл.весник бр.77 од 2015

Прочитај повеќе