Каталог на обуки


Документ Превземи
КАТАЛОГ НА ОБУКИ-зза период ФЕВРУАРИ – ЈУЛИ 2021 година (за службеници) Превземи
КАТАЛОГ НА ОБУКИ ЈАНУАРИ – ЈУЛИ 2021 година Превземи
КАТАЛОГ НА ОБУКИ-за перoд ЈАНУАРИ – ЈУЛИ 2020 година (за службеници) Превземи
КАТАЛОГ НА ОБУКИ-ЈАНУАРИ – ЈУЛИ 2020 гoдина Превземи
КАТАЛОГ НА ОБУКИ-СЕПТЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2019 година Превземи