СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Водење на кривична и казнена евиденција“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Водење на…

Прочитај повеќе

31 март Ден на македонското правосудството

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев на целото правосудство во Република Северна Македонија,…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,,Превентивни правни механизми за заштита од говор на омраза во македонскиот правен систем’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Онлајн работилница на тема ,,Спогодување за вина’’

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на Програмата ОПДАТ…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА на тема: „Зајакнување на капацитетите за буџетско планирање и финансиско управување“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Одговорност на државата за надомест на штета“

Како одговор на голбалниот предизвик наметнат со пандемијата предизвикана од COVID 19, Академијата за судии…

Прочитај повеќе

Онлајн презентација на правна анализа ,,Правата на жртвите на трговија со луѓе во судските постапки’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Член 4 од Протоколот 7 на ЕКЧП (забрана на дојно судење)- начело на ne bis in idem”

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Член 4…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на „Определување надомест за експропиран имот“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Определување надомест…

Прочитај повеќе

Онлајн работилници на тема ,,Спроведување на мерките за следење на комуникациите’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со DCAF- Женевскиот центар за…

Прочитај повеќе