СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Постапување на предмети од судска управа со примена на Законот за управување со движење на предметите во судовите“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Постапување на…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема: Дигитална кривична правда 7-8 јуни 2021 година

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Европскиот институт за јавна администрација ЕИПА,…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Водење на граѓанска евиденција“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Водење на…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Одговорност на органи на управување на друштвата за надомест на штета“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Одговорност на…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема: ,,Криминал од омраза’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  во соработка со Јавното обвинителство на Република…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,,Судир на интереси и Закон за заштита на укажувачи’’

Во рамки на проектот ,, Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата, Академијата…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема ,,Меѓународна правна помош во кривична материја- Правна помош, Пренос на казнени постапки и Трансфер на осудени лица’’

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира онлајн советување на тема ,,Меѓународна правна…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,,Значењето на ревизорските извештаи во борбата против корупцијата’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Trsansparency international во рамки…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Нотарски акти со извршна клаузула и спорови кои произлегуваат од нотарските акти“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ

Ве известуваме дека Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став…

Прочитај повеќе