РАБОТИЛНИЦА на тема: ,,Меѓународна соработка и заемна правна помош при враќање на средства’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со ОБСЕ а во рамки…

Прочитај повеќе

Онлајн завршна конференција на тема „Перспективи и можности за ефективна еколошка правда“ 18 декември 2020 година

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Здружението на граѓани Центар…

Прочитај повеќе

Онлајн презентација на истражување ,,Правата на жртвите на трговија со луѓе во судските постапки’’ 18 декември 2020 година

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Проектот за спречување и…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Правосудни агенции на Еу, агенции за спроведување на Законот и инструменти за соработка“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка со Европскиот институт за јавна…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Делба на заеднички имот”

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев’’ ја следи ситуацијата во врска со препораките…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Водење на судската расправа во граѓанската постапка “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Германската фондација за меѓународна…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Посебни ограничувања на правото на сопственост – видови на тужби“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев’’ ја следи ситуацијата во врска со препораките…

Прочитај повеќе

„Онлајн Јавна расправа за Нацрт Законот за стечај“ 2 декември 2020 година

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Меѓународната финансиска корпорација, групација…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Трговија со луѓе“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, согласно меморандумот за соработка помеѓу Академијата, Јавното…

Прочитај повеќе