ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Утврдување на ништовност на акти на трговското друштво“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот за прекршоците и воочени недостатоци и проблеми во неговата примена“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Примена…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Одземање и враќање на деловна способност“

            Како одговор на голбалниот предизвик наметнат со пандемијата предизвикана од COVID 19, Академијата за…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Новиот Закон за заштита на личните податоци“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Новиот…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА на тема „Закон за јавното обвинителство“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн обука на тема „Закон…

Прочитај повеќе

Заштитено внатрешно пријавување

Овластено лице за заштита на укажувачи Процедура за прием на пријави од укажувачи

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Јавни набавки - (подготовка на тендерска документација и технички спецификации на предметот на набавката)“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Јавни…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Медијација-фази и видови“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев” во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Практични искуства за користење социјални медуми од страна на судиите: Централа и Источна Европа

Поради зголемениот интерес на судиите за Практичните упатства за користење на социјални медуми од страна…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Вршење на достава“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Вршење на…

Прочитај повеќе