Распоред за полагање на психолошкиот тест

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием на VIII-ма генерација слушатели во почетна обука,

Ве известуваме дека полагањето на психолошкиот тест ќе се одржи во сабота и недела (27.02.2021 и 28.02.2021 година) во просториите на Филозофскиот факултет во Скопје во следниве термини:

  1. 1. група (27.2.2021) 9.00-12.00
  2. група (27.2.2021) 12.00-15.00
  3. група (27.2.2021) 15.00-18.00
  4. група (28.2.2021) 9.00-12.00
  5. група (28.2.2021) 12.00-15.00

 Во прилог го објавуваме и распоредот по групи за полагање.

            Воедно, Ве известуваме дека на полагањето со вас треба да ја носите Вашата испитна шифра како и лична карта или друг документ за идентификација, како и заштитна маска, ракавици и да се придржувате до Протоколот за полагање од Министерството за здравство. Исто така, на полагањето треба да дојдете 30 минути пред терминот определен за полагање.

Со почит,

Академија за судии и јавни обвинители

Директор

Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска