Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2019-2021 година,

Ве известуваме дека полагањето на усниот дел од испитот ќе започне во четврток, 14.11.2019 година, во 12:00 часот во Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев. Редоследот на полагање ќе биде согласно извлечените броеви на практичниот дел.

Во однос на динамиката на одвивање на полагањата, Ве молиме да ја следите веб страната на Академијата.

Ви посакуваме среќа!

 

Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска