Почитувани кандидати кои го полагавте приемниот испит за прием во почетна обука 2019-2021 година

Почитувани кандидати кои го полагавте приемниот испит за прием во почетна обука 2019-2021 година,  во прилог е прелиминарната ранг листа

Прелиминарна ранг листа