ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Привидно дејство на привидните и фиктивните договори“

Како одговор на голбалниот предизвик наметнат со пандемијата предизвикана од COVID 19, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев во оваа прилика организира онлајн советување на тема: Привидно дејство на привидните и фиктивните договори, кое ќе се одржи на 15 декември 2020 година (вторник) на веб платформата на Академијата-насловена ЛМС, со почеток од 11:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја.

               

Предавачи на советувањето ќе бидат, г-а  Вера Коцо, судија на Врховен суд на РСМ , во пензија и г-а Лилјана Ситниковска судија од Основен суд Кавадарци.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

Информации за пристап до платформата преку која ќе се одвива советувањето ќе добиете дополнително откако ќе го пријавите Вашето учество.

 

Доколку имате проблеми со пристапувањето до платоформата Ве молиме обратете се на следната е-маил адреса: Sadife.Dauti@jpacademy.gov.mk или на 02/2401-571.