Известување

Почитувани кандидати во прилог е конечната ранг листа на резултатите од квалификацискиот тест:

 

Конечна ранг листа

Со почит

Проф. д-р. Наташа Габер Дамјановска