Известување за полагањето на усниот дел од испитот

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за VIII генерација слушатели во почетна обука кои го полагавте писмениот дел од испитот,

Ве известуваме дека усниот дел од испитот ќе се полага од 05.06.2021 година (сабота) до 14.06.2021 година (понеделник) во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители (Ламела 1).

Термините за полагање се следните:

Сабота (05.06.2021 година) – од 9:00 до 13:00 часот, кандидатите со реден број од 1 до 12.

Сабота (05.06.2021 година) – од 14:00 часот до 18:30 часот – кандидатите со реден број од 13 до 30.

Недела (06.06.2021 година) – од 9:00 до 13:00 часот, кандидатите со реден број од 31 до 40.

Недела (06.06.2021 година) – од 14:00 до 18:30 часот, кандидатите со реден број од 41 до 55.

Понеделник (07.06.2021 година) – од 10:00 до 14:00 часот, кандидатите со реден број од 56 до 65.

Понеделник (07.06.2021 година) – од 15:00 до 19:30 часот, кандидатите со реден број од 66 до 81.

Вторник (08.06.2021 година) – од 10:00 до 14:00 часот, кандидатите со реден број од 82 до 92.

Вторник (08.06.2021 година) – од 15:00 до 19:30 часот, кандидатите со реден број од 93 до 108.

Среда (09.06.2021 година) – од 10:00 до 14:00 часот, кандидатите со реден број од 109 до 118.

Среда (09.06.2021 година) – од 15:00 до 19:30 часот, кандидатите со реден број од 119 до 137.

Четврток (10.06.2021 година) – од 10:00 до 14:00 часот, кандидатите со реден број од 138 до 147.

Четврток (10.06.2021 година) – од 15:00 до 19:30 часот, кандидатите со реден број од 148 до 162.

Петок (11.06.2021 година) – од 10:00 до 14:00 часот, кандидатите со реден број од 163 до 172.

Петок (11.06.2021 година) – од 15:00 до 19:30 часот, кандидатите со реден број од 173 до 187.

Сабота (12.06.2021 година) – од 9:00 до 13:00 часот, кандидатите со реден број од 188 до 197.

Сабота (12.06.2021 година) – од 14:00 до 18:30 часот,  кандидатите со реден број од 198 до 212.

Недела (13.06.2021 година) – од 9:00 до 13:00 часот, кандидатите со реден број од 213 до 222.

Недела (13.06.2021 година) – од 14:00 до 18:30 часот,  кандидатите со реден број од 223 до 237.

Понеделник (14.06.2021 година) – од 10:00 до 14:00 часот, кандидатите со реден број од 238 до 247.

Понеделник (14.06.2021 година) – од 15:00 до 19:30 часот,  кандидатите со реден број од 248 до 263.

Во прилог ја објавуваме и листата со шифри и извлечен реден број за полагање на усниот дел од испитот.

Воедно, Ве известуваме да бидете присутни во просторите за полагање најмалку 30 минути пред терминот определен за полагање, да ја носите Вашата испитна шифра, лична карта или друг документ за идентификација, да носите заштитна маска и заштитни ракавици и да се придржувате до Протоколот за полагање на испити, кои претходно беше објавен на нашата веб страница.

Со почит,

Академија за судии и јавни обвинители

Директор

Наташа Габер Дамјановска