Известување за полагање психолошки тест

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием на VIII-ма генерација слушатели во почетна обука, Ве известуваме дека полагањето на психолошкиот тест ќе се одржи на деновите 27 и 28.2.2021 година.

Дополнително ќе биде објавено известување за распоредот, местото и времето на полагање.

Со почит,

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев

Директор

Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска