Известување за поднесување на приговори

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука, кои го полагавте квалификацискиот тест во периодот од 22 до 27 декември 2020 година,

Ве известуваме дека доколку сакате да вложите приговор против резултатите од тестот, истото можете да го сторите и по електронски пат, на една од следниве електронски адреси:

 info@jpacademy.gov.mk

Sanja.Pandilov@jpacademy.gov.mk

David.Panov@jpacademy.gov.mk

Притоа, при електронски поднесување на приговорот треба да добиете потврда за прием на истиот. Доколку не добиете потврда, во зависност од тоа на која електронска адреса сте го поднеле приговорот, за потврда за прием треба да се јавите на еден од следниве телефонски броеви:

За електронска адреса info@jpacademy.gov.mk телефонскиот број 02 2401 560;

За електронската адреса Sanja.Pandilov@jpacademy.gov.mk телефонскиот број 075 203 897 и

За електронската адреса David.Panov@jpacademy.gov.mk телефонскиот број  078 387 854.

Со почит,

Академија за судии и јавни обвинители

Директор

Проф. Др. Наташа Габер Дамјановска