Известување за обуки

Во насока на исполнување на законската обврска на Академијта да  обезбеди непречен тек за  исполнување на денови обука на судиите и јавните обвинители  во рамките на континуирата обука, Ве известуваме дека наредниот период  Академијата постојано  ја ажурира својата web страна надополнувајќи ја со  обуки  кои судиите и јавните обвинители ќе можат да ги следат online преку LMS платформата на Академијата. Воедно Ве известуваме дека за најавите за обуките кои ќе се поставуваат на web страната на Академијата ќе добивате и  известувања на Вашите емаил адреси кои ни ги доставивте за регистрација на LMS платформата.

Поставувајќи ги  овие обуки како развиени курсеви кои можат да се следат online Академијата, во насока на превземање на мерки за
за заштита и спречување на ширење на  вирусот  Ковид 19  постојано се грижи да им овозможи на судиите и јавните обвинители да ја исполнат законската обврска за  потребните денови на помината обука, согласно стажот кои го имаат.