ИЗВЕСТУВАЊЕ за кандидатите за прием во почетна обука 2020/2022 година

Почитувани кандидати,

Бидејќи добиваме голем број на мејлови дека се уште не сте добиле мејл и лозинка за пристап на веб платформата, Ве известуваме дека бидејќи не можеме да бидеме сигурни дали секој од вас добил мејл и потребни упатства за најавување, од сега сите новости кои се однесуваат на приемниот испит ќе бидат објавувани на веб страна на Академијата, за што и беше отворено посебно поле на самата страна за што бевте известени претходно. Корисничкото име и лозинката нема да ви бидат потребни а подготвителната настава можете да ја најдете и тука.

 

Воедно, ве известуваме дека од сега за сите новости ќе бидете информирано на посебното поле кое беше отворено за Tековниот приемен испит за кандидатите за VIII генерација слушатели.

 

Би благодариме на разбирањето,

Со почит,

Проф.д-р. Наташа Габер Дамјановска