ИЗВЕСТУВАЊЕ за кандидатите пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2020/2022 година

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2020/2022 година,

Во насока на навремено и транспарентно информирање на веб страницата на Академијата  е отворено посебно поле кое се однесува на Приемниот испит за VIII генерација слушатели во почетна обука, каде што ќе бидат поставувани сите новости, известувања и материјали кои се однесуваат на приемниот испит за оваа генерација. Овој дел редовно ќе биде ажуриран со сите новости кои се однесуваат на Приемниот испит па за таа цел редовно следете ја нашата веб страна.

Делот кој се однесува на приемниот испит се наоѓа тука