Известување

Се известуваат сите кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука, објавен во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ број 94/2019 дека еднодневната подготвителна настава за сите пријавени кандидати ќе се одржи на деновите 22.06.2019 и 23.06.2019, со почеток од 10:00 часот, во големиот амфитеатар на Правниот факултет ,,Јустинијан Први’’ во Скопје. Кандидатите ќе бидат поделени во две групи и тоа:
Од број 03-232/1 до број 03-232/336 – на ден 22.06.2019 (сабота) и
Од број 03-232/337 до број 03-232/673 на ден 23.06.2019 (недела).