Известување

Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, на 144-та седница, одржана на 9 мај 2019 година донесе Одлука за објавување јавен оглас за прием на 60 кандидати за полагање на приемен испит во Академијата за почетна обука 2019-2021 година.
Ги известуваме сите заинтересирани кандидати дека сите новости во врска со јавниот оглас наскоро ќе бидат објавени на веб страната на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев.