ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно препораките и насоките на Владата на Република Северна Македонија за преземање на дополнителни мерки и активности за спречување на внесување, превенција и ширење на Коронавирус COVID-19, а воедно и да одговори на потребите на своите корисиници, започнувајќи од утре (19 март) 2020 година ќе работи со скратено работно време,  со редуциран број на вработени, истите ќе ротираат, а дел од нив ќе работат од дома.

Ве известуваме и  дека сите состаноци,семинари и настани во организација на Академијата се откажуваат до крајот на месец март 2020 год.

Со почит,

Проф.Д-р Наташа ГАБЕР ДАМЈАНОВСКА