Известување

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2019-2021 година, кои го полагавте писмениот дел од испитот, Ве известуваме дека понатамошниот тек на усниот испит е по следниов распоред:

  • 18.11.2019 (понеделник) со почеток од 10 часот – од реден број 81 до 120;
  • 19.11.2019 (вторник) со почеток од 10 часот – од реден број 121 до 160;
  • 20.11.2019 (среда) со почеток од 10 часот – од реден број 161 до 200;
  • 21.11.2019 (четврток) со почеток од 10 часот – од реден број 201 до 240;
  • 22.11.2019 (петок) со почеток од 10 часот – од реден број 241 до 280;
  • 23.11.2019 (сабота) со почеток од 10 часот – од реден број 281 до 332;

Испитот ќе се одржи во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во ламела 3.

 

Со почит

Директор

Проф.д-р. Наташа Габер Дамјановска